Vanliga problem

Jag hjälper dig som har någon av dessa problem:

Depression

Depression drabbar allt fler. Socialstyrelsens statistik visar till exempel att depression som psykiatrisk diagnos ökade med 70 procent för unga vuxna på bara tio år mellan 2006 och 2016. Vanliga symptom på depression är ångest, oro och nedstämdhet, dålig aptit eller sömnproblem.

Relationsproblem

Efter förälskelsefasen drabbas många förhållanden av problem av olika slag, som utan åtgärd kan leda till sämre livskvalitet för både paret och andra i närheten. Det är ofta bra att få hjälp så tidigt när problem uppstår i en relation. Vanliga symptom på relationsproblem är att man inte längre beter sig artigt mot varandra, att man kritiserar varandra inför andra, att samtalen blir rutinmässiga, att man inte planerar saker tillsammans längre.

Annat

Livet är oförutsägbart. Ibland behöver man helt enkelt en samtalspartner.